CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN :

1. Công ty TNHH Đá mỹ nghệ Xuân Mạnh.

2. Công ty TNHH Đá tự nhiên Thanh Hóa.

3. Công ty cổ phần Kinh tế và Thương Mại Hoàng Gia. ( Hoàng Gia Group ).

4. Công ty TNHH Đá Tuyết Lý.

5. Công ty TNHH Điêu khắc đá Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng.

6. Công ty TNHH Sinh Hùng Stone.

7. Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng STOVINA.

8. Công ty TNHH Vận tải Thu Ngân

9. Công ty cổ phần Đầu tư và Thương Mại Thành Hưng Group