Trụ đá là sản phẩm điêu khắc được các bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân lành nghề làm ra từ loại đá xanh Thanh Hóa. Bởi thế các sản phẩm trụ đá luôn luôn đạt những giá trị cao về chất lượng, độ bền cũng như về thẩm mỹ.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.