Địa Tạng được xem là một trong 4 vị Đại Bồ Tát chuyên phổ độ chúng sinh. Tượng Phật Địa Tạng được người xưa thờ cúng nghiêm trang trong các chùa chiền, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Xưa kia Ngài là vị hoàng tử cao quý sống trong nhung lụa vàng ngọc nhưng sống đạm bạc, chăm lo học hỏi và đọc sách thánh hiền. Đức tướng hết sức trang nghiêm, có lòng nhân hậu trong trần thế khó có ai sánh kịp. Tượng Phật Địa Tạng hiện thân cho Ngài, vị Phật cứu nạn, cứu khổ cho sinh linh ở địa ngục.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.